Motion uppförandekod 170517

Motion uppförandekod 170517

Miljöpartiet har tillsammas med Liberalerna lämnat in en motion som föreslår att Knista kommun ska anta en uppförandekod för förtroendevalda. Bakgrunden är att det politiska samtalet både i nämnder och styrelsen men även på sociala medier blivit hårdare.
Motion om att anta en uppförandekod för förtroendevalda i Knivsta kommun

Inom såväl näringslivet och civilsamhällets organisationer är diskussionen om uppförandekoder (Code of Conduct) vanligt förekommande. Detta sätt att reglera en verksamhet internt och externt har på senare tid även fått genomslag inom andra samhällsområden. T.ex har SKL inlett en satsning för att stödja sina medlemmar i arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda. Baserat på en utredning från Myndigheten mot mutor och bestickning har SKL upprättat etiska riktlinjer för medlemmarnas upphandlingsverksamhet. Nu finns även ett underlag till uppförandekod för förtroendevalda som kan tjäna som modell för etiska regler för politiken på regional och kommunal nivå.

Flera kommuner har under de senaste åren antagit en uppförandekod för förtroendevalda. Dessa koder syftar till att värna demokratiska principer, mänskliga rättigheter och medborgerliga intressen. Andra syften med att ha en sådan kod har varit att främja lagbundenhet, öppenhet och mångsidig politisk diskussion. Det senare för att motverka kränkande behandling av kvinnor och/eller mobbing av enskilda ledamöter och partier. Ytterligare ett skäl till att anta en uppförandekod kan vara att främja antikorruption. 

Framväxten av sociala media har bidragit till ett förändrat debattklimat och ibland hårdnande villkor för oss politiskt förtroendevalda.  Nya trender inom den politiska diskussionen som faktaresistens och att beskriva andra politiska företrädare i förminskande ordalag kan lätt väcka oro och rädsla för att framträda offentligt. För oss som valt att vara aktiva i en politisk församling skulle därför en uppförandekod kunna tjäna både som en etisk och moralisk kompass i vårt gemensamma arbete för att utveckla vår kommun.

Mot denna bakgrund yrkar Miljöpartiet och Liberalerna i Knivsta

att Knivsta kommun tar fram en uppförandekod för förtroendevalda i Knivsta kommun. Koden ska antas av kommunfullmäktige. Med tanke på det stundande kommunvalet hösten 2018, är det angeläget att kommunstyrelsen besvarar motionen snabbt, så att en politisk överenskommelse om en uppförandekod för förtroendevalda kan antas i god tid innan valrörelsen går in i sitt slutskede.

 

 

_____________________                                             ___________________________

Kerstin Umegård (MP)                                                     Anne-Marie Morhed (L)

Nyheter på Motion uppförandekod 170517

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter