Replik Alliansen 150607

Replik Alliansen 150607

Alliansen kritiserar i Knivstabygden i juni 2015 Miljöpartiet för att bromsa utvecklingen av centrala Knivsta.
http://etidning.knivstabygden.se/untsbt-kniv/index.aspx

Miljöpartiet vill att Knivsta ska vara med och ta ansvar för den akuta bostadsbrist som råder i regionen. Vi har dessutom, till skillnad från vissa redan mycket tätbebyggda Stockholmskommuner, alla förutsättningar att växa på ett hållbart sätt..  Att bygga stad är dock inte detsamma som att  stapla våningsplan på varandra med det överordnade syftet att få in exploateringsintäkter för att klara årsbudgeten. Att bygga stad är mer komplext än så. Och ett mycket större och mer långsiktigt ansvar.  I nästa nummer av Knivstabygden presenterar vi vår stadsbyggnadsvision för Knivsta.

Nyheter på Replik Alliansen 150607

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter