Reservation Virkesladan 150601

Reservation Virkesladan 150601

Kvarteret virkesladan ligger granne med Kommunhuset och förslaget innehöll ett tolvvåningshus.

Jag yrkar på att ärendet återemitteras med uppdrag att ta fram bättre beslutsunderlag dvs med rättvisande illustrationer (varför inte fotomontage och ur fler vinklar?) samt mer omfattande solstudier – fler tidpunkter på dygnet och på året samt en rättvisande jämförelse med det som detaljplanen av idag verkligen föreskriver, samt  att ett alternativt förslag med lägre våningshöjd som bättre smälter in i omgivningen och mer i enlighet med FÖP:en presenteras. Sara Antell (MP) 

Nyheter på Reservation Virkesladan 150601

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter