Röstförklaring förändrat CIK 160622

Röstförklaring förändrat CIK 160622

Vid senaste KS (160622) togs beslut om ett förändrat CIK. Förändringarna var enligt miljöpartiet inte tillräckligt beskrivna, framförallt inte vad gäller påverkan på de ekonomiska kalkylerna, och vår representant avstod därför från att delta i beslutet.
Röstförklaring avseende beslut CIK- flytt av entré och tidigareläggning av vissa funktionsytor för CIK, KS-2016-544

Miljöpartiet står bakom tidigare beslut om CIK och Trähus Ett. Vi har heller inga invändningar mot att anpassa CIK-projektet till de tekniska och ekonomiska realiteter som gäller för den aktuella tomten och dess närområde, särskilt området mot järnvägen.

Vi vänder oss däremot starkt emot att det i den framlagda tjänsteskrivelsen från förvaltningen och kommunfastigheter om att kombinera CIK och Trähus Ett projekten inte finns med någon ekonomisk konsekvensbeskrivning och riskbedömning av det nya förslaget. Vi anser även att ett beslut med så stora förändringar som förslaget innebär, och helt utan redovisning av kostnader, borde ha föregåtts av en extern bedömning.

Det förändrade CIK kommer sannolikt att bli det största investeringsprojektet under kommande år i vår kommun och därmed framöver generera stora kostnader för hyra, personal och betalning av lånekostnader. Mot denna bakgrund anser jag att det är av största vikt att beslut om ett förändrat CIK görs på goda grunder och utifrån ett komplett underlag. Som ansvarskännande parti har Miljöpartiet därför valt att inte delta i detta beslut.

Rolf Samuelsson (MP)

Nyheter på Röstförklaring förändrat CIK 160622

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter