Röstförklaring i fråga om genomförande av kommunal folkomröstning 200610

Röstförklaring i fråga om genomförande av kommunal folkomröstning 200610

Miljöpartiets röstförklaring kring ärendet då KF beslutade att inte genomföra en folkomröstning i frågan om omförhandling av fyrspårsavtalet utan att fortsätta med den omförhandling som redan initierats.
Få frågor har varit av så principiell betydelse för Knivsta som frågan om fyrspårsavtalet med staten och Region Uppsala. Resultat av den första förhandlingen blev ett avtal med många positiva effekter för Knivsta, men också med ett väldigt stort motåtagande i form av planering av 15 000 bostäder i Alsike och Västra Knivsta. Ett avtal som vi i Miljöpartiet var oroliga för och också uttryckte då avtalet antogs. Hela processen skedde utan att medborgare fått möjlighet att ha synpunkter. Att avtalet då  i stort sett följde den demokratiskt antagna Översiktsplanen var viktigt för oss.
Idag vet vi att många knivstabor anser att åtagandet var för stort och att man oroar sig för konsekvenser av den snabba tillväxttakten. Inte minst det folkinitiativ som ligger till grund för dagens omröstning har visat att det finns ett stort stöd för att försöka minska Knivstas åtagande avseende antal bostäder som måste planeras och uppföras.
Vi i miljöpartiet är positiva till all form av medborgardialog inklusive folkinitativ och arbetar aktivt med den frågan i de forum där vi är representerade. I just det här fallet tror vi dock att det är möjligt att lyssna till medborgarnas vilja utan att genomföra själva folkomröstningen, vilken skulle kosta mellan en och två miljoner i en tid av mycket ansträngd ekonomi. Vi tycker det är tydligt att det finns en önskan att genomföra en omförhandling med staten och regionen och det känns bra att ett sådant initiativ redan initierats och ska genomföras.

Kerstin Umegård  (MP)

Nyheter på Röstförklaring i fråga om genomförande av kommunal folkomröstning 200610

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter