Röstförklaring inför samråd kvarteret Segerdal 181105

Röstförklaring inför samråd kvarteret Segerdal 181105

Röstförklaring då beslut om att planen skulle skickas på samråd togs i SUN.
Jag yrkar bifall till att skicka förslaget på samråd men med följande synpunkter:

Kvarter A är väldigt märkligt utformat med en schaktliknande innergård. Kvarteret kan antingen inte användas för bostäder eller så måste huskroppen öppnas upp för ljusinsläpp.

Konsumhuset beskrivs knapphändigt, det bör nämnas att denna byggnad pekas ut som en märkesbyggnad  i kulturmiljöprogrammet.

Max våningsantal bör vara 5 våningar i planen.

Kerstin Umegård(MP)

Nyheter på Röstförklaring inför samråd kvarteret Segerdal 181105

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter