Röstförklaring Margarethahemmet KF 171213

Röstförklaring Margarethahemmet KF 171213

Efter avslag i MÖÖD och sedan återremiss från KF var nu detaljplan för Margarethahemmet återigen uppe för beslut.
Röstförklaring i ärendet Margarethahemmet, Särsta 38:4

Detaljplanen för Margarethahemmet är på nytt uppe för beslut efter upphävande av MMÖD. Det förslaget reserverade även vi i Miljöpartiet oss mot då det antogs i KF i juni 2016 (och även i tidigare instanser) då det på flera punkter innehöll brister som vi inte kunde acceptera. 

Det nya förslaget har ändrats till det bättre och vi känner nu att, trots att vi fortfarande har synpunkter, vi kan släppa fram förslaget utan att reservera oss. Det är positivt om fler kan ges tillfälle att njuta, bo och verka i denna vackra miljö och det ger planen möjlighet till. Vi tycker att områdets höga natur- och kulturvärden nu tas tillvara och skyddas på ett tillräckligt sätt.

Vi vill ändå framföra våra kvarstående synpunkter till protokollet:

Knivsta kommun bör av detta, och andra ärenden, lära sig att det är en dålig idé att skynda på planer på det sätt som skett här. Anledningen till brådskan var att skolan skyndsamt behövde nya lokaler. Redan i ett tidigt skede(KS 160523) föreslog vi att planen kunde delas i två, en för skolan och en annan så att skolans del kunde tas snabbt medan detta viktiga område kunde utredas utan tidsnöd.

Vi tycker fortfarande att exploateringsgraden är för hög för detta område, med sin känsliga och värdefulla karaktär. Vi anser också att friytan för skolans elever är för liten. Att det finns ett muntligt avtal mellan rektor och HSB om att använda skogen som skolgård är inte tillräckligt. Skriftligt avtal bör finnas. Att en MKB inte genomfördes tycker vi var synd då Valloxens känsliga status påverkas av exploateringen.

För Miljöpartiet i Knivsta

Kerstin Umegård (MP)            Mikaela Gönczi (MP)

Nyheter på Röstförklaring Margarethahemmet KF 171213

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter