Särskilt yttrande planbesked Brunnby och Nor 20200427

Särskilt yttrande planbesked Brunnby och Nor 20200427

Yttrande runt ärendena Planbesked för fastigheterna Brunnby 5:1, Brunnby 6:4 och Brunnby 11:1 samt planbesked för Nor S:1


Miljöpartiet invänder inte mot beslut att ge planbesked för de båda ärendena.
Vi vill dock meddela att vi i både dessa ärenden ser framför oss en gedigen process där stora områden ska omdanas till något helt nytt. Det finns, som förvaltningen beskriver, fördelar med genomförandet för Knivsta kommun och såklart exploatören. Men det finns också många andra hänsyn som måste tas och vägas in under framtagandet av planer. Båda ärendena innebär mark med strandskydd, utökat även. Det finns också natur och kulturmiljövärden som svårligen kan kombineras med de verksamheter som presenteras. För att så småningom få fram en detaljplan som vi i miljöpartiet kan ställa oss bakom kommer det att krävas noggranna avvägning för hur man skapar möjlighet för exploatören utan att ge avkall på skyddsvärda miljöer och biotoper. Vi ser fram mot en god dialog mellan förvaltning, politik och andra instanser som Länsstyrelsen.

För Miljöpartiet 27/4 2020

Kerstin Umegård

Nyheter på Särskilt yttrande planbesked Brunnby och Nor 20200427

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter