Reservation kvarteret Virkesladan 150601

Kvarteret virkesladan ligger granne med Kommunhuset och förslaget innehöll ett tolvvåningshus.

Jag yrkar på att ärendet återemitteras med uppdrag att ta fram bättre beslutsunderlag dvs med rättvisande illustrationer (varför inte fotomontage och ur fler vinklar?) samt mer omfattande solstudier – fler tidpunkter på dygnet och på året samt en rättvisande jämförelse med det som detaljplanen av idag verkligen föreskriver, samt  att ett alternativt förslag med lägre våningshöjd som bättre smälter in i omgivningen och mer i enlighet med FÖP:en presenteras. Sara Antell (MP) 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: