God hälsa

Lyssna

Vardagsmotion är viktigt för folkhälsan. Därför behöver vi skapa bra cykelvägar, promenadstråk och säkra gångvägar som kan ge bättre fysisk och psykisk hälsa. Alla kommunala verksamheter behöver lyfta sitt långsiktiga hälsoperspektiv.

Här visar vi lokal politik från Västmanland.

Västmanland Folkhälsa

Läs mer

Människor ska uppleva att de må bra, både fysiskt och psykiskt. Även om alla människor har ett ansvar för sin egen hälsa, så varierar förutsättningarna för god hälsa stort. Det som formar förutsättningarna är komplext och påverkas av många faktor, inte minst av den politik som förs nationellt, på landstinget och i kommunerna. Landstinget ska ta sitt ansvar för en god hälsa hos befolkningen, genom att ge stöd och hjälp till god hälsa och en sund livsstil. Även om hälsan generellt är god bland befolkningen finns det stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Därför krävs preventivt arbete och särskilda insatser för utsatta grupper för att nå verklig jämlikhet.

En god hälsa hos befolkningen som helhet  är i många delar i första hand ett kommunalt ansvar. Därför är ett gott samarbete mellan kommuner och landsting - i synnerhet vad gäller, psykisk ohälsa, barn i skolåldern, äldre, samt personer med funktionsnedsättningar - avgörande för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Landstinget ska tillsammans med kommunerna se till att länet har en god tillgänglighet till familjecentraler och Ungdomsmottagningar. Landstinget bör samverka med föreningslivet i fråga om hälsoaktiviteter och fysisk aktivitet på recept.

Det är viktigt att människor får råd och stöd för att kunna hantera vardagliga ofarliga åkommor som inte behöver ta vårdens resurser i anspråk. Det är en utmaning att ändra attityder så att det är accepterat att avstå från att arbeta när man är sjuk.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: