Trygghet och livskvalité

Trygghet och livskvalité

I Miljöpartiets Köping är vardagslivet hållbart och tryggt för både barn, unga och gamla. Vi vill ha ett socialt hållbart Köping där alla kan leva ett gott liv, utan orättfärdiga skillnader, diskriminering eller hot. Ett Köping där samarbete och människors lika värde är viktigt.

Vi vill

 • Köpings centrum ska göras mer attraktiv och levande genom fler bostäder, uteserveringar, torghandel och aktiviteter.
 • Centralt i Köping ska en stadspark anläggas med något för alla åldrar.
 • Kultur- och föreningslivet ska få hjälp att blomstra och erbjuda alla en meningsfull fritid från ung till gammal.
 • Ändamålsenliga anläggningar ska erbjudas föreningslivet.
 • I centrum ska satsningar göras med föreningslivet, kulturlivet, uteserveringar och ett aktivitetshus så att det alltid händer något.
 • En kulturfestival ska regelbundet hållas där bredden i olika kulturer och kulturuttryck blir till nytta.
 • Kommunen ska samordna och utöka vänstödjande verksamhet till hjälp för ensamma.
 • Alla inom skola och omsorg ska kunna vistas mer utomhus.
 • Eldrivna lådcyklar ska köpas in till kommunens förskolor och äldreboenden.
 • Rent vatten med fisk, vacker skog och mark ska uppvärderas för att ge fler möjligheter till turistsatsningar och därmed fler jobb inom kommunen.
 • Kommunen ska planera för att alla ska kunna hitta en bostad efter sina behov, ekonomi och förutsättningar.
 • Kommunen ska använda metoden Bostad först för bostadslösa.
 • På kommunens äldreboenden ska par som vill kunna bo ihop.
 • Fler vårdhundar och liknande insatser ska erbjudas inom omsorgen
 • Det ska finnas avdelningar inom äldrevården som tillåter sällskapsdjur och djur som hälsar på.
 • Kommunen ska underlätta och stimulera till fler medborgarförslag och mer inflytande för alla som bor i Köpings kommun.

Nyheter på Äldre

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter