Flyktingar välkomnas till Kramfors

En gemensam S-MP-V debattartikel i Tidningen Ångermanland den 14 januari 2013

Medmänniskor Personerna på bilden har inte med det aktuella fallet att göra.

Vi i Kramfors verkar få möjligheten att hjälpa  människor som flytt  från krig och annan misär. Detta genom att Krambo kan upplåta några utav sina tomma lägenheter till Migrationsverket så att flyktingar från bl.a. Syrien ska kunna bo här under asylprocessen.

Vi ser mycket positivt på detta och är stolta över att bo i ett land och en kommun som tar sitt ansvar för de människor som tvingats på flykt.
Vi har förmånen att leva i ett land som inte är drabbat av krig och konflikter, och som inte varit det på väldigt väldigt länge.
Vi lever i en sk utflyttningskommun med ständigt minskande befolkning. Detta gör att det finns lägenheter som numer står tomma.
I en situation där det finns behov av bostäder och vi bevisligen har sådana ter det sig för oss självklart att vi ska hjälpa till.

Tyvärr verkar denna - som vi ser det - goda nyhet ha skapat viss oro och rädsla hos en del utav våra kommunmedborgare.
Vissa uttrycker en oro för att flyktingarna ska utgöra ett hot mot kommunens barn. Några anser att vi istället borde hjälpa människor på plats i deras hemländer.
Ytterligare någon anser att vi inte har råd eller plats att upplåta våra tomma fastigheter till flyktingar.
Någon oroar sig för att vi nu kommer att tvingas skära ytterligare i budgeten för äldreomsorgen.

Vi anser inte att det går att sätta ett maxpris för vad en människa i behov av skydd får kosta. Det finns ingen som i förväg kan tala om vad en person som flyr från ett annat land kommer att bidra med till, eller kräva av ett samhälle.
Det går däremot att i förväg räkna ut att om människor på flykt inte får en fristad så måste de fortsätta fly. Om en människa på flykt bemöts med misstro och avståndstagande så blir det tungt att bereda sig en plats i det nya samhället.

Vi önskar att Kramforsborna ska bemöta våra medmänniskor med öppenhet och respekt.
Vi hoppas att ni också kan vara stolta över att vi använder våra överblivna bostäder till de som behöver dem.
Vi tillsammans är de som skapar förutsättningarna för att dessa människor ska få det så bra som möjligt tillsammans med oss.
 

Thomas Näsholm        Rolf Andersson        Thomas Lundberg
Socialdemokraterna        Miljöpartiet            Vänsterpartiet

Gruppledare i Kramfors fullmäktige för respektive partier

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: