Fiskodlingarna i Höga Kusten

(2014)En expansion planeras av fiskodlingar utanför Höga Kusten. Miljöpartiet stöder ett hållbart vattenbruk men vi anser att denna typ av odling inte är hållbar.

Höga Kusten Tärnättholmarna från nationalparken

Miljöpartiet vill

  • Att vattenbruk i öppna kassar avvecklas

Det finns många aspekter på industriell framställning av fisk med den aktuella metoden:

Risk för försämring av vattenkvaliteten

Hot mot den biologiska mångfalden

Djurplågeri vid uppfödning och slakt

 

 

Fördjupning i ämnet Fiskodlingar

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6651508 2017 i Mars. Mark och miljödomstolen kräver avveckling.

http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/kraver-uthalligt-fiske Isabella Lövin besökte Kramfors 29/4 2014 Artikel i TÅ

Debatten i Norge (nytt fönster)

Vi stöder alla beslut som innebär avveckling av kassodlingarna vid kusten