Hållbart resande

Ur valmanifest 2018

Miljöpartiet vill

  • undersöka förutsättningar för intern klimatkompensation inom kommunens verksamheter
  • investera för fler videokonferensmöjligheter.
  • underlätta för allmänheten att utan egen bil nå platser i hela kommunen.
  • utveckla cykelstråk från resecentrum till stora arbetsplatser

Det ska vara lätt att göra rätt, även i vardagen. Ett samhälle som är utformat för barn och ungdomar är bra för alla. En grundläggande förutsättning för att kunna leva ett gott liv i hela Kramfors kommun är att resor fungerar även utan tillgång till bil. För dem som använder bil ska det finnas möjlighet att tanka förnybara bränslen och ladda elbilen. En utveckling bort från beroendet av importerad bensin och diesel är en bra utveckling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: