All kärlek är bra kärlek

Miljöpartiet i Kramfors var med om att ta ett fullmäktigebeslut om HBT-certifiering av Ådalsskolan

Miljöpartiet vill

  • att Kramfors ska vara en trygg plats att bo på, oavsett kön, sexuell läggning eller könsuttryck

Ett enhälligt kommunfullmäktige den 9 december biföll en motion från Vänsterpartiet om att Ådalsskolan ska certifieras. Medel kommer att anvisas ut kommande budget.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: