Ordning och reda

Ur valmanifest 2018

Miljöpartiet vill

  • att en hållbarhetsstrateg ingår i kommunledningens stab för att underlätta omställningen till ett kretsloppsanpassat samhälle.
  • att Kramfors blir en Fairtrade City
  • att miljö- och sociala krav ställs vid upphandlingar
  • att anställda ska ha rätt till såväl heltid som deltid.

 

Utan en bra kommunorganisation får inte politiska beslut den effekt som invånarna förväntar sig. Framtidsfrågor och en långsiktig planering är minst lika viktiga som de årliga budgetbesluten.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: