Seniorer

Ur Valmanifest 2018

Miljöpartiet vill

  • motverka åldersdiskriminering
  • stötta aktiviteter för social gemenskap
  • finna former för att stödja bildandet av trygghetsboende

Miljöpartiets vision är att allas erfarenheter, förmåga och kunskap ska tas tillvara hela livet och att alla ska kunna leva ett rikt liv med god hälsa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: