En trygg vardag

Del av valmanifest 2018

Miljöpartiet vill

  • Förbjuda alla farliga kemikalier i produkter som säljs.
  • Förbjuda alla farliga kemikalier i produkter som säljs.
  • Att målet ska vara att minst 50% ekologiska råvaror används i kommunens verksamhet 2020.
  • Att EU´s maxgränser för gifter i fisk och kött ska hållas i kommunens mat, även för fisk från Östersjön.

Mängden skadliga gifter i kläder, mat och miljön ökar. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla barn ska få en giftfri barndom.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: