Vatten och hav utan gifter

Ur Valmanifest 2018

Miljöpartiet vill

  • ha ett hav så rent att man kan äta fisken
  • att fiskodlingar i öppna kassar i Höga kusten fortsatt avvecklas.
  • att förorenade områden saneras - erosion och landhöjning exponerar gamla synder
  • att samhället kretsloppsanpassas så att material tas tillvara på bästa sätt.

Den kraftiga algblomningen i Östersjön är ett symptom på övergödning av våra vattendrag. Gifter i havet gör att det är farligt att äta fet fisk, till exempel östersjölax och strömming. Miljöpartiet arbetar för att minska utsläpp av farliga ämnen, ett förbättrat avloppsnät, att miljöfarliga produkter byts ut och att utsläppen från naturbruk, industrier och transporter ska minska.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: