Äldre

  • Boende i alla tätorter.
  • Få tillgång till lagad mat i hemmet genom hemtjänsten.
  • Stärka demensvården.
  • Öka samarbetet mellan kommunen och regionen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: