En förmiddag om vattenkraft och vandringsfisk

En förmiddag om vattenkraft och vandringsfisk

EU-parlamentarikern Isabella Lövin deltog under en lärorik förmiddag om vattenkraft och vandringsmöjligheter för fisken på Hertings kraftverk.


Isabella inledde förmiddagen med att berätta om ålens vandring, via fisket i Europa till EU och de resultat som nåtts där. Ålen vandrar långa sträckor under flera år för att fortplanta sig och beståndet är därför mycket känsligt för mänsklig påverkan. Ålbeståndet har minskat kraftigt sedan 80-talet och EU har nu beslutat om en återhämtningsplan för att skydda ålbeståndet. Åtgärderna består i att införa restriktioner i fisket av ål, att öka överlevnaden när ålen ska passera vattenkraft, fler stödutsättningar och ökad kontroll.

Ingemar Alenäs, kommunekolog i Falkenbergs kommun, berättade därefter om sitt arbete för vandringsfisken och vattenfrågor i kommnen. Han lyfte särskilt fram Hertingprojektet som ett framgångsrikt projekt för öka vandringsmöjligheterna för fisk.

Johan Tielman, miljöchef på E.ON Vattenkraft, berättade om E.ON Vattenkrafts miljöarbete och hur vi kan bidra till klimatmålen och samtidigt ökad biologisk mångfald i våra vatten. Johan berättade att E.ON arbetar aktivt med att vattenkraften ska ta hänsyn till vandringsfisk.

Förmiddagen avslutades med en rundvandring på Hertings kraftverk med Ingemar som guide.

 

Mer information om Hertingsforsen.

Mer om E.ON:s syn på fördelarna och nackdelarna med vattenkraft.

Mer om Isabellas arbete för fiskepolitiken i EU.

Mer om ålen som är aktut hotad.

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter