Kemikaliefri upphandling

Motion till kommunfullmäktige i Laholms kommun.

Vi utsätts alla för olika sorters kemikalier i vår vardag. I dag används över 100 000 kemiska ämnen, varav många är skadliga. De finns i allt som omger oss, exempelvis kläder, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial. Arbetet med att testa och förbjuda kemikalier går långsamt. Många kemikalier används utan att de först är testade.

I EU finns en lag sedan den 1 juni 2007, Reachförordningen. Där finns i dag 151 kandidatlistade kemikalier listade. Sveriges arbete för en giftfri vardag har avstannat med hänvisning till EU.

 

Miljöpartiet de gröna i Laholm yrkar:

- att all offentlig upphandling i Laholms kommun ska göras efter EU:s kandidatlistade kemikalielista.

- att Laholms kommun tar ansvar för inköp som görs i offentlig verksamhet och medverkar därmed till att minimera och förebygger kommande hälsoeffekter som kemikalierna ger.

 

Eva Ericsson 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: