Motion: Ny bro över Lagan

Motion: Ny bro över Lagan

Motion inlämnad till kommunfullmäktige i Laholm för behandling.


Tung trafik och farligt gods går över den gamla valvbron, över Hallands näst största fasta fornminne, slottsruinen, och tätt intill kraftverket. Det är en farlig trafikmiljö och vid olyckor kan vattnet i Lagan förorenas. Denna bro ingår också i omledningsvägen för E6, vilket ökar belastning och olycksriskerna.

Lagavägen planeras att bli en lokalgata med förbud för tung trafik och farligt gods. Det tycker vi är bra. Men, med beslutad utbyggnad av Sofieroleden blir det en skarp kurva från Sofieroleden och förbi kraftverket, vilket ökar risken för olyckor.

Länge talades det om att när järnvägen flyttades utanför staden skulle den gamla järnvägsbrons läge vara lämplig plats för en ny landsvägsbro, men ingenting har hänt på detta område trots att det gått ett par decennier sedan järnvägen flyttades. Kraftverket skall miljöanpassas och ligger i den nationella planen för prövning 2030-32. Kanske finns det andra lösningar som är ännu bättre?

Det behövs alltså av många skäl en ny bro över Lagan som ansluter bättre till Sofieroleden och minskar trafiken över slottsruinen och valvbron. Det är hög tid att planera för en ny bro över Lagan.

Miljöpartiet yrkar

  • att Laholms kommun tillsätter en utredning för att undersöka olika alternativ som kan ligga till grund för
  • ett kommande beslut i brofrågan

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter