Motion om ekologisk mat

Till kommunfullmäktige i Laholms kommun den 19 oktober 2011.

Enligt de nationella och regionala miljömålen skulle 25 % av inköpen av mat vara ekologisk redan år 2012.

Vi i Miljöpartiet de gröna har vid flera tillfällen påpekat att Laholms kommun saknar en upphandlingspolicy som styr mot mer ekologisk mat inom de offentliga köken i skola, vård och omsorg. Vi har bland annat skrivit en motion om ekologisk mat och ställt frågorvid olika tillfällen  om varför Laholms kommun inte har kunnat nå miljömålen.

Vi i Miljöpartiet de gröna yrkar:

- att en plan tas fram så att det succesivt kan köpas in ekologisk mat till de kommunala köken.

- att i den nya upphandlingspolicyn ta hänsyn till de nationella och regionala miljömålen.

 

Eva Ericsson (MP)                Lena Angviken (MP)

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: