Motion: Spola toaletten med BDT-vatten

Motion: Spola toaletten med BDT-vatten

Motion inlämnad till kommunfullmäktige i Laholm för behandling.


Endast en liten del av vårt dricksvatten används för mat och dryck. Det skiljer sig naturligtvis åt mellan olika hushåll. Branschorganisationen Svenskt Vatten räknar med i genomsnitt cirka 140 liters förbrukning per person och dygn fördelat på

  • 30 liter för toalettspolning
  • 60 liter för personlig hygien
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter för övrigt

Allt detta behöver inte hålla dricksvattenkvalitet. Många föreslår att bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) används för toalettspolning. Det förekommer redan på flera håll i landet, men kräver en behållare för använt BDT-vatten och en separat ledning till toastolen/toastolarna.

Vid nybyggnation ska kommunen uppmuntra en sådan lösning. De som vill försöka i en befintlig bostad ska kunna vända sig till kunnig person på Laholms kommun för att säkerställa att det görs på ett miljö- och hälsosäkert sätt.

Fördelen är att hushållens kostnad för vatten och avlopp minskar och att det blir en minskad belastning på kommunens vattentäkter och reningsverk.

Miljöpartiet i Laholm yrkar

  • att Laholms kommun vid nybyggnation stimulerar till att BDT-vatten används för toalettspolning.
  • att Laholms kommun ger råd till den som vill installera system för användning av BDT-vatten i befintlig bostad.

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter