Motion till kommunfullmäktige angående Lilla Tjärby förskola

De små i vårt samhälle utsätts för mycket gifter dagligen, ett område som ofta glöms bort är material vid husbygge. Miljömärkta byggmaterial borde användas oftare, speciellt vid val av golvmaterial är det viktigt.

Det är tänkt att stora delar av Lilla Tjärby nya förskolas golv ska beläggas med plastmatta, vilket inte är bra för barnen som ska sitta och leka där. Slitaget på golv är stor med verksamheter för barn.

Plastmatta avger olika ämnen (sk. emotioner) vid slitage. Dessa ämnen är många gånger allergiframkallande och är också av hormonstörande karaktär. Inköp av plastmatta till golvutrymmen är kanske billigare på kort sikt, men ur allergi- och miljöhänsyn till barnen är linoleummattan ett bättre alternativ. Den är också lättare att städa och håller längre.

Miljöpartiet de gröna i Laholm yrkar att Laholms kommun tänker om vid den nya byggnationen av förskolan i Lilla Tjärby och byter ut platsmattor mot mattor i linoleum.

Lena Angviken (MP)

Eva Ericsson (MP)

Lars Schale (MP)

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: