Öppet brev till allmänheten, politiker och tjänstepersoner

Öppet brev till allmänheten, politiker och tjänstepersoner

Sitt inte lugnt i båten, nu är det fara å färde. SMHI hissar gul varningsflagga för hårda vindar och översvämningar. Erosion i sandområde väntas. Vill vi ha vår strand kvar? Margareta Lindgren, ordf Miljöpartiet i Laholm, skriver öppet brev till allmänheten, ansvariga politiker och tjänstemän i Laholms kommun.


Jag hade velat säga, ut och dokumentera hur de drygt tjugo nedfarterna, ca 80 dagvattenutsläppen, bryggan, fördynen och dynfronten ser ut före storm. Men meteorologen sa också att småhundar kan vid stormstyrka flyga iväg och saker kan komma flygande så stanna inne.

Vattenståndet kommer att vara mycket högt med höga vågor. Då finns det inte någon strand utan vattnet når upp och börjar äta i fördyn och dynfront. Nu har det inte stormat ordentligt sedan 2014 och vi har mycket sand på stranden så det är ett bra utgångsläge. Om det blir som befarat kan ni istället gå ut i morgon och se vad som hänt. Fotografera skadorna, spara, skriv datum, plats och börja reflektera över vad höjda havsnivåer, våldsammare väder gör med vårt strand, dyn och hedområde och i förlängningen med möjligheten att bo och besöka stranden.

Ni kan också gå in på kommunens hemsida, sök klimatanpassningsplanen som är ett styrdokument. På samma sida finns det länkat till Swecos erosionsutredningar, ett antal PM skrivna efter andra stormar samt en del andra utredningar kring erosion och klimatanpassning. En viktig sak som står är hur viktigt det är att kommunen börjar mäta (skrevs 2014) hur mycket sand som finns i det rörliga sandområdet ut till ca: 6 meters djup. Detta har nu varit uppe hos politiken som valt att inte bekosta en sådan mätning. En annan sak som står som viktigt är att göra en förvaltningsplan för hållbar utveckling/förvaltning av strandområdet. Hur skall man på kort och lång sikt ta hand om, sköta strand, dyn och hedområde så att det kan fortsätta vara ett skydd mot havet och kommunens viktigaste dragplåster för boende och turister. Detta har man också ignorerat att göra.

I stället har man nu snabbt gjort och antagit en plan på hur man skall använda stranden, skylta, göra entreer, bygga toaletter, sätta kiosker och restauranger samt hindra husbilar att övernatta m.m. Bra är väl det, men förvaltningsplanen skulle varit gjord först och ligga som grund för hur man kan nyttja stranden. Naturen sätter gränser för hur området kan användas och många åtgärder kan göras för att erosionsskadorna skall bli mindre än de nu blir. Bilarna på stranden och hur mycket tång som skall rensas, har länge varit några av kommunens viktigaste frågor. Detta är en bisak i sammanhanget. I stället handlar det nu om strandens vara eller icke vara. Stoppa inte huvudet i sanden för den rör på sig och kanske försvinner snabbare än vi anar. Det är inte heller så lätt att bara hämta hem sand från havet och sandfodra stränderna som en del tror.

Jag har i många år försökt lyfta dessa frågor, först som neutral miljöstrateg i kommunen och sedan pensionen som ordförande i miljöpartiet med en ersättarplats i samhällsbyggnadsnämnden. Tyvärr har jag mötts med en axelryckning eller med vi hör vad du säger, det är viktiga frågor, men det får vi ta sen. Är också aktiv i Naturskyddsföreningen och Havsnätverket Laholmsbukten som arbetar aktivt för att öka kunskapsnivån, sprida information, samtala med experter, myndigheter, skriva remisser, yttranden m.m. Nu behöver vi bli fler som tar dessa frågor på allvar och engagerar sig, så anslut er till oss följ t.ex. Havsnätverket Laholmsbukten på facebook eller gå med i Miljöpartiet. Vill ni inte det så gå på era egna politiska företrädare och väck liv i dem så att fler engagerar sig. Samarbete över alla gränser behövs för att minska klimatpåverkan och klimatanpassa kustområdet.

Margareta Lindgren
Ordförande Miljöpartiet Laholm

Relaterade nyheter

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter