MP i nämnder och styrelser

Lyssna

Kommunala uppdrag

Gruppledare

Sofia Hallström
Patrik Sandström

Kommunfullmäktigegruppen
Patrik Sandström, ledamot
Arvid Molin, ledamot
Erik Wallin, ledamot
Erik Wernolf, ledamot

Jan Fjellander, ersättare
Helena Lundberg, ersättare

Kommunstyrelsen

Patrik Sandström, ledamot

Sofia Hallström, ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Patrik Sandström, ledamot

Kommunstyrelsens planutskott

Sofia Hallström, ledamot

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Erik Wallin, ledamot

Sanne Welin, ersättare

Omsorg- och socialnämnden

Arvid Molin, ledamot

Sofia Hallström, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Arvid Molin, ledamot

Erik Wallin, ersättare

Utbildningsnämnden

Patrik Sandström, ledamot

Erik Wallin, ersättare

Utbildningsnämndens beredning

Patrik Sandström, ledamot

Teknik- och fastighetsnämnden
Sofia Hallström, ledamot

Anna Odén, ersättare

Teknik- och fastighetsnämndens beredning

Sofia Hallström, ledamot

Lidingöhem

Yamila Zerquera, ersättare

Lidingö Tomt

Yamila Zerguera, ersättare

 

Uppdrag i föreningen

Styrelse

Patrik Sandström (sammankallande), Sofia Hallström (sekreterare), Anna Odén (ledamot)

Revisor

Mats Nittve

Valberedning

Arvid Molin

Distriktsombud

Sofia Hallström, ordinarie

Sebastian Smidemo, ersättare

Patrik Sandström, ersättare

Anna Odén, ersättare

Jan Fjellander, ersättare

Kongressombud

Sofia Hallström, ordinarie

Patrik Sandström, ersättare

Anna Odén, ersättare

Jan Fjellander, ersättare

 

Övriga uppdrag

Nämndemän till Stockholms tingsrätt

 

Kansli

Sofia Hallström, kanslist och valsamordnare, 0760-460100 [email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: