Parkering på Lidingö

Miljöpartiet vill

  • Betalparkering för Lidingö
  • Använd marken bättre än åt parkeringar
  • Ingen trängselskatt till Ropstens infartsparkering

Trots att det finns många parkeringsplatser på Lidingö upplever bilägare att det är svårt att parkera. Därför ska staden sluta att subventionera gratis bilparkering. I hela Stockholmsregionen har betalparkering införts för att minska trängseln, nu är det hög tid för Lidingö att följa efter.

Det finns inget som är gratis. Lidingöborna betalar via skattsedeln och bostadskostnaden mer än den genomsnittlige stockholmaren för sina avgiftsfria parkeringsplatser. Kommunala byggregler tvingar byggbolag att upplåta mycket plats åt parkeringsplatser och bygga dyra garage som sen står tomma. Dessutom används kommunens gratisparkeringar även av långtidsparkerande bilister från Storstockholm. Det får alla boende vara med och betala, oavsett bilägande eller inte. Vår mark kan användas bättre.

Tullstationerna i Ropsten bör placeras annorlunda för att underlätta pendlarparkering och att avgiftsfritt hämta och lämna passagerare. Att enkelt kunna byta trafikslag hjälper Lidingöbor att minska sitt bilanvändande. Staden bör planera för fler pendlarparkeringar och samutnyttjande av parkeringsplatser på butiksparkeringar och liknande.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: