Cykel

Riksdagen har beslutat om nationella mål för att minska våra koldioxidutsläpp. Lidingö stad ska ta sitt ansvar för klimatet. Det hållbara resandet måste öka och bilismen minska. I stället behövs satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. En väl fungerande kollektivtrafik, gång- och cykelvägar skapar en mer människovänlig stad med mindre trängsel, barriärer och buller.

Miljöpartiet vill

Fler människor som går och cyklar är ett av de snabbaste och billigaste sätten att minska utsläppen från resandet. Cykel- och gångbanor, även pendelcykelbanor, ska prioriteras i nya satsningar på vägnätet. De ska vara trygga trafikmiljöer och helst separerade för trafikslagen. Cykelvägarna behöver byggas ut för att binda ihop olika delar av ön och koppla Lidingö till regionen. Elever ska kunna gå och cykla trafiksäkert till och från skolan.

Snöröjning ihop med saltning, så kallad sopsaltning, av cykelbanor vintertid har gjort att fler har kunnat cykla även när det är snöväder. Det har också visat sig underlätta för gående. Sopsaltning bör utökas till att gälla för fler av Lidingös större cykelbanor än i dag.

Stöldsäkra pendlarparkeringar för cyklister längs Lidingöbanan och stombusslinjer bör sättas upp och förses med tak och trygg belysning. Även belysning och skyltning på cykelvägarna kan förbättras. Fler cykelpumpstationer behövs på lämpliga platser.

Nyheter på Cykel

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter