Grön ekonomi

Grön ekonomi

Staden ska verka för en grön ekonomi. Det betyder att stadens ekonomiska beslut alltid ska tas ur ett långsiktigt perspektiv för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det gäller både stadens egna verksamheter som upphandlingar och andra avtal.

Miljöpartiet vill

Staden ska alltid ha höga etiska, sociala, miljö- och klimatkrav i sina investeringar, inköp och upphandlingar. Några saker som bör utredas är en grön lokal utvecklingsfond för hållbarhetsprojekt, gröna obligationer för att låna pengar till miljö- och klimatsatsningar, och gröna finansiella placeringar av stadens överskott. På sikt bör staden ta fram en hållbarhetsredovisning.

Staden ska klimatkompensera sina utsläpp för t ex flygresor och andra transporter. Pengarna går till utvecklingsfonden för hållbarhetsprojekt. Där kan stadens verksamheter, företag, organisationer eller privatpersoner söka anslag för klimat- och miljöprojekt.

Lidingö har bland de lägsta skattesatserna i landet. Vi vill att den kommunala inkomstskatten är på en rimlig nivå, sett till nyttan för Lidingöbon. Staden ska ha låg skuldsättning och placera finansiella medel med låg risk, etiskt och miljömässigt ansvarsfullt. Stadens avgifter ska uppmuntra till miljökloka val och bidra till största möjliga miljönytta. Staden ska verka för social inkludering och bättre folkhälsa, genom ekonomiskt bistånd och avgiftsreduktioner efter behov.

 

Nyheter på Grön ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter