Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken

Riksdagen har beslutat om nationella mål för att minska våra koldioxidutsläpp. Lidingö stad ska ta sitt ansvar för klimatet. Det hållbara resandet måste öka och bilismen minska. I stället behövs satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. En väl fungerande kollektivtrafik, gång- och cykelvägar skapar en mer människovänlig stad med mindre trängsel, barriärer och buller.

Miljöpartiet vill

Lidingöbanan är i dag fortfarande dragen för att tillfredsställa behoven hos AGA-arbetarna för hundra år sedan. En modern dragning för nutida resenärer bör istället gå igenom Lidingö centrum. På så sätt kan Lidingö centrum bli den centrala plats som våra invånare behöver, istället för att tvingas resa långa omvägar till Ropsten för att byta buss. Genom att koppla ihop Lidingöbanan och Spårväg city kan man resa med spårvagn utan byte ända till Stockholms city.

Den gamla Lidingöbron ska bytas ut mot en ny tåg-, cykel- och gångbro. Den nya bron måste främja dagens och morgondagens resor med kollektivtrafik. En hög bro med dubbelspår skulle även möjliggöra en framtida tunnelbanestation i Lidingö centrum och ge Lidingöborna helt andra möjligheter att resa hållbart.

Norra ön har en dåligt utbyggd busstrafik. En ny stombusslinje till Lidingö centrum och Ropsten med tät turtrafik behövs för att serva de invånare som bor där. Det ska också vara enkelt att åka buss mellan olika delar av ön till stadsdelscentra, idrottsanläggningar, skolor och vård.

Vattenvägen till Lidingö är dåligt utnyttjad. Färjetrafiken till omgivande kommuner behöver utvecklas. Staden bör tillsammans med landstinget utreda ny mer klimatvänliga färdmedel. En stadslinbana till Stockholm, Nacka och vidare mot Värmdö är ett möjligt, bra och billigt alternativ till fler motorleder och bilträngsel. Även förarlösa spårbussar och spårbilar kan vara alternativ på vissa sträckor.

Nyheter på Kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter