Mp i nämnder och styrelser

Mp i nämnder och styrelser

FÖRENINGEN

Styrelsen
Ted Wallin, ordförande
Patrik Sandström, kassör
Robert Österbergh, sekreterare
Anna Odén, ledamot
Wiktoria Wittboldt, ledamot
Sanne Welin, ledamot

Valberedning
Stina Haglund

Revisor
Erik Wallin

Distriktsombud
Wiktoria Wittboldt, ordinarie
Patrik Sandström, ersättare

Kansli
Robert Österbergh

POLITISKA UPPDRAG

Kommunfullmäktige
Patrik Sandström, gruppledare och ledamot
Sanne Welin, ledamot
Jan Fjellander, ledamot
Lise-Lott Alsenius, ersättare
Sebastian Smidemo, ersättare

Kommunfullmäktiges valnämnd
Lise-Lott Alsenius, ledamot

Kommunfullmäktiges valberedning
Helena Lundberg, ersättare

Kommunfullmäktiges arvodesberedning
Helena Lundberg, ledamot

Kommunstyrelsen
Patrik Sandström, ledamot
Wiktoria Wittboldt, ersättare

Kommunstyrelsen planutskott
Patrik Sandström, ersättare

Kommunstyrelsens näringslivskommitté
Patrik Sandström, ledamot

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Erik Wallin, ledamot
Jan Fjellander, ersättare

Teknik- och fastighetsnämnden
Jarmo Kukka, ledamot

Omsorg- och socialnämnden
Lars Ståhle, ersättare

Utbildningsnämnden
Patrik Sandström, ledamot

Kultur- och fritidsnämnden
Erik Wallin, ersättare

Lidingö stad fastighets AB
Jarmo Kukka, ersättare

Lidingö stad tomt AB
Jarmo Kukka,  ersättare

Käppalaförbundets fullmäktige
Patrik Sandström, ersättare

Storstockholms fullmäktige
Patrik Sandström, ersättare

Vigselförättare
Erik Wallin

Begravningsförrättare
Erik Wallin

Nyheter på Mp i nämnder och styrelser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter