Näringsliv

Näringsliv

En levande stad behöver ett livskraftigt lokalt näringsliv.

Miljöpartiet vill

Det som bidrar till växtkraft är att det finns god tillgång på bostäder, skolor, förskolor och omsorg, bra kollektivtrafik och att staden stödjer företagens möjligheter. Därför vill vi att centrum och stadsdelscentra ska utvecklas. Då ökar även företagens möjligheter att växa och anställa. Med en stark lokal arbetsmarknad och ökat affärsutbud minskar även resebehov och klimatpåverkan.

Företagsinkubatorer

De ska vara enkelt att starta och driva företag på Lidingö. Det finns många små företag på Lidingö som vill växa, men saknar förutsättningar eller kunskap för det. Starthjälp kan behövas. Med en företagsinkubator kan intresset för entreprenörskap ökas. Nystartade företag kan få del av praktisk kunskap kring företagande och få tillgång till kvalificerad rådgivning, nätverk och lokaler. Särskilt fokus bör läggas på de samhällsgrupper som är underrepresenterade bland företag som växer, såsom kvinnliga företagare, unga och nyanlända.

Samverkan med högskolan

Lidingö ligger nära flera högskolor. I dag är Linköpings universitet etablerat på ön. Det finns flera lämpliga områden för etableringar längs med den aveny mellan Lidingö centrum och Larsberg som ingår i Miljöpartiets vision för Lidingö. Vi har många högutbildade invånare, bra skolor och goda möjligheter att etablera oss som en kunskapskommun. Samverkan mellan högskolor, kommun och lokalt näringsliv kan med kommunens hjälp bidra till bildandet av nya företagskluster och en starkare lokal arbetsmarknad. Det skulle också kunna leda till fler sommarjobb, praktik och förstajobb för unga. Staden behöver också planera för att bygga fler studentbostäder.

 

 

Nyheter på Näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter