Trygghet

Trygghet

På Lidingö begås färre brott än i de flesta andra kommuner, ändå känner sig fler otrygga här.

Miljöpartiet vill

Staden ska planera för att utemiljöer upplevs välkomnande och trygga. Den samverkan som finns mellan staden, polisen och allmänheten ska fortsatt utvecklas. Det gäller framförallt förebyggande av bostadsinbrott, det enda brott på Lidingö som ökar. Att få inbrott i sitt hem ger stor otrygghet.

Lidingö har dock sina problem. Våld i nära relationer och droger bland unga är några saker som kommunen behöver arbeta mer med. Det ska vara enkelt att söka hjälp om man är utsatt för våld eller trakasserier i hemmet. Staden ska också arbeta förebyggande och strategiskt tillsammans med hela samhället för att tidigt kunna hjälpa unga som riskerar att fastna i drogmissbruk.

Att vara hemlös eller tiggare är en utsatt position. Staden ska ha ett aktivt och uppsökande arbete för att ge människor den hjälp och stöd de har behov av och rätt till. Det är en bättre väg att gå än att förbjuda tiggeri eller köra bort hemlösa.

Nyheter på Trygghet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter