Kollektivtrafiken

Miljöpartiet vill att kollektivtrafiken ska byggas ut och bättre anpassas till de tider folk vill åka, vilket innebär utökning av kvällsturer till kl. 22.00 och helgtrafik. 

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Kollektivtrafik

Miljöpartiet ser kollektivtrafiken, som består av tåg, spårvagn, buss, båt och taxi som en viktig del i arbetet för bättre miljö, jämställdhet, folkhälsa och trafiksäkerhet. Att fler ställer bilen gynnar både samhälle och individ. Därför är det politikens uppgift att göra det enkelt och bekvämt att resa kollektivt. Den som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt ska gynnas. Kvinnor och låginkomsttagare, ungdomar och äldre är mer beroende av kollektivtrafiken. Att politiken prioriterar kollektivtrafiken blir därför också en fråga om att minska sociala klyftor

Läs mer

Många människor i Västra Götaland har inte tillgång till bil och är därför särskilt beroende av en fungerande kollektivtrafik. Då måste man kunna lita på trafiken och att politiken ser till att priserna hålls på en låg nivå. Biljettsystemet ska utformas för att göra det enkelt att resa. För Miljöpartiet är kollektivtrafik inte bara något som kan skötas på marknadsmässiga grunder eftersom den bidrar till en stor samhällsnytta och service i hela Västra Götaland.

 

Lagstiftningen ger fritt tillträde för kommersiella aktörer men behöver utvecklas för att få starkare resenärsfokus. Samverkan mellan olika aktörer måste bli bättre när det gäller biljetter och tidtabeller. Det är också viktigt att ha ett samarbete med våra grannregioner kring trafik och biljettgiltighet över regionens gränser. Vi vill ta tillvara nya innovationer bland trafikoperatörer, företag och föreningar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: