Stoppa slakten av miljöbudgeten!

Vi firar Biologiska mångfaldens dag – dagen uppmärksammar de livsviktiga ekosystem som utgör själva grunden vårt samhälle är byggt på. Stefan Andersson, MP Lindesberg, skriver om skydd av den biologiska mångfalden tillsammans med riksdagedamot Rebecka Le Moine, talesperson för biologisk mångfald och Camilla Hansén, riksdagsledamot från Örebro län samt Pia Frohman, regionpolitisk talesperson, Monika Aune, MP Nora och Lea Strandberg, kommunalråd i Örebro.

Idag är den biologiska mångfalden hotad. Vi är på väg in i ett massutdöende av arter på en skala som vi inte sett på miljontals år. Förlusten beror dels på människans exploatering av naturområden, dels på klimatförändringar, miljögifter och ohållbart nyttjande av naturresurser som fiskbestånd och skogar. Hela 80% av den europeiska naturen är i dåligt skick, och enbart i Sverige bedöms mer än 2200 arter vara hotade enligt rödlistan.

I Örebro län finns hotade och omtyckta platser som Miljöpartiet vill skydda. Sörbyskogen och Garphytteklint med höga naturvärden behöver långsiktigt skydd, liksom Alntorps ö i Nora. Vi vill att Tivedens och Garphyttans nationalparker utökas, och att Fasaskogen och Norra Vätterns ekopark blir nationalparker.

Tack vare stark miljöbudget när Miljöpartiet satt i regering är Liaskogens naturreservat i Frövi tredubblat för att locka tillbaka den vitryggiga hackspetten. I norr har skydd av Rasbergstjärn utökat mäktiga Kindlareservatet och ger vandrare längs Bergslagsleden eldplats och skydd, medan utökade Dragtjärn är vildmark med tjädrar, varg och lo. I norra länet skyddas också Rällsälven och Bredsjöbäcken som ger livsmöjligheter för sällsynta och starkt hotade flodpärlmusslan och den rödlistade kungsfiskaren.

Miljöpartiet kräver att regeringen slutar agera bromskloss i EU och stoppar sin slakt av miljöbudgeten. Vi välkomnar restaureringslagen, beskrivs som det största som har hänt miljölagstiftningen på 30 år, och vill se en hållbar och ambitiös politik som stöttar omställningen till ett mer naturvänligt skogsbruk, jordbruk och fiske. Det är inte bara ekonomiskt effektivt, det är en investering i vår egen överlevnad.

Läs hela debattartikeln i Nerikes Allehanda här, länk [för prenumeranter]: https://www.na.se/2023-05-22/stoppa-slakten-av-miljobudgeten

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter