Så vill MP i Lindesberg minska utsläppen

Så vill partierna i Lindesberg minska utsläppen

Nerikes Allehanda granskar alla partiernas politik för att minska utsläppen, eftersom klimatet är en viktig fråga för många väljare. Miljöpartiet driver på och har motionerat om att kommunen ska göra en koldioxidbudget med årligt miljöbokslut, byggt på mätbara förbättringar i kommunen och resultat, när de gäller koldioxidutsläpp. MP har också föreslagit att Lindesberg ska bli en Klimatkommun, och det beslutades av kommunfullmäktig i juni. Det måste kommunen nu leva upp till!

Miljöpartiet vill underlätta för lokalt företagande med positiv miljö- och klimatpåverkan. Vid nybyggnationer eftersträva klimatsmarta lösningar för energi, vatten och avlopp, samt byggmaterial.

Kommunens skogar ska brukas  hyggesfritt, gröna miljöer värnas och kommunen ska medvetet planera för biologisk mångfald och kolsänkor. Odlingsbar mark ska inte bebyggas.

Miljöpartiet vill också stärka energiåtervinning, minimera asfaltering och öka plastanvändning. Kommunen ska också eftersträva hushållsnära sopsortering, för att få bort spontana soptippar och höja återvinningsgraden, samt minska bilåkande. Miljöpartiet vill även anställa en miljöstrategi/utvecklare.

Läs hela artikeln i Nerikes Allehanda här, länk [för prenumeranter]: https://www.na.se/2022-09-09/sa-vill-partierna-i-lindesberg-minska-utslappen

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter