Meningsfull omsorg

De som behöver omsorg ska mötas av värme och empati och få den hjälp de behöver.

Miljöpartiet vill

  • Max åtta boenden per avdelning
  • Arbetstidsförkortning för personalen
  • Självstyrande, små enheter

Det ska vara lätt att behålla en meningsfull vardag och livskvalité på äldre dagar. Äldreboenden ska finnas i en trvisam miljö pch inte vara för stora. Vi driver att avdelningar för dementa inte ska ha fler än åtta boende.

Personalen inom omsorgen är vår viktigaste resurs. Vi driver arbetstidsförkortning och vill ha självstyrande små enheter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: