Folkomröstning i Lomma

Under hösten och vintern har det varit särskilt mycket diskussion kring två frågor. Dels frågan om byggande av ett nytt kommunhus och gymnasieskola, och dels om pausande av intaget till några F-3 klasser i kommunen. Upprördheten hos vissa har varit så stor att man startade en insamling av röster för att få till stånd en folkomröstning (FO) i frågorna. Detta lyckades man med. Rösterna är räknade och godkända. I kväll, den 14:e mars, på Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde ska det beslutas om folkomröstning ska verkställas eller inte. För att en folkomröstning ska stoppas krävs att 2/3 eller fler av KF:s ledamöter är emot. Med nu kända ställningstagande från de olika partierna kommer så inte att ske utan FO kommer att genomföras. Nästa steg i frågan är huruvida kommunens ledning ska följa utslaget av FO ska också röstas om i KF. Då gäller att det krävs enkel majoritet.

Miljöpartiet har varit positiv till etablerandet av en gymnasieskola i Lomma. Dock har vi ansett att en samlokalisering med kommunhuset inte varit en bra lösning utan förordat ytterligare utredning för att se på alternativen. Vi har vidare menat att inte hela det gamla kommunhuset måst rivas utan enbart de sämsta delarna. Nybygge ger ett väldigt stort klimatavtryck och ska undvikas så långt möjligt, anser vi. En renovering hade sannolikt varit bättre för miljön och gett ett bättre resursutnyttjande.

Gällande pausande av F-3 klasser anser vi att det istället borde skjutas till mer medel så att klasserna kan få fortsätta tills vidare. Planen att skära ner på antalet klasser/grupper med följd att det blir fler barn i varje grupp anser vi vara olycklig och snarare försämrar kvalitén än höjer den.

Vi anser självfallet att medborgarnas röster måste lyssnas på. Bara för att politikerna röstats fram i ett allmänt val innebär det inte med nödvändighet att medborgarna instämmer i alla de beslut som tas av politikerna. Vi (politiker) måste ha örat mot marken och vara lyhörda för vad medborgarna anser. Det är därför viktigt att röstdeltagandet blir stort så att inställningen hos medborgarna blir tydlig.

Gå och rösta!!

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter