Många är positiva till vindkraft

Den polariserade debatten om vindkraften kan vara missvisande. När vi frågade vanligt folk på den årliga återkommande Lommafesten är merparten positiva till vindkraft, även om den skulle placeras i blickfånget från balkongen. Samma resultat fick Eolus, som vill bygga vindkraftverkparken Sjollen i Öresund. 8 av 10 Lomma och Kävlingebor var positiva i undersökningen av Novos 2023.

23 vindkraftverk skulle producera 1,1–1,3 TWh förnybar el om året, vilket motsvarar ca 10 % Skånes nuvarande elkonsumtion.

Parken skulle kunna börja leverera el redan 2027, förutsatt att man får klartecken på den inskickade MKB, (Miljökonsekvensbeskrivning). Hoppas att styrande partier i Kävlinge kommun inte lägger in ett kommunalt veto i sista sekund. (Lomma har inte den möjligheten och politikerna i Malmö stad har sagt att man kommer följa beslutet på MKB.

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter