Bostäder

Bostäder

Lomma kommun ska vara en bra kommun att leva och bo i.
För närvarande finns framförallt villor,  småhus och bostadsrätter. Inom kommunen finns mycket få hyresrätter, betydlgit lägre än riksgenomsnittet. Vi i MP Lomma vill att minst 20% av nybyggandtionen ska vara hyresrätter och att bebyggelsens ska vara blandad. 

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter