Bostäder

Vi ser ett stort behov av att öka takten i bostadsbyggandet. Fler bostäder behövs bland annat för att näringslivet ska kunna rekrytera och behålla arbetskraft, för att unga ska kunna flytta hemifrån, för att äldre ska kunna välja att bo mer bekvämt och centralt.

För att lyckas med detta så ser vi flera möjliga åtgärder.

  • Det behövs fler detaljplaner och byggklara tomter i attraktiva lägen.
  • Vi ska använda det kommunala bostadsbolaget för att öka takten i byggandet
  • Vi behöver marknadsföra kommunen inför byggbolagen.
  • Man kan frigöra bostäder som idag används för andra ändamål, som kontor och liknande.
  • Vi vill uppmuntra och stötta alternativa byggsätt som t.ex. kooperativt byggande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: