Uppdatera vindkraftsplanen från 2010

Motion: Uppdatera vindkraftsplanen från 2010

Klimatförändringarna blir nu allt tydligare och behovet av konkreta åtgärder som drastiskt minskar utsläppen av växthusgaser blir alltmer akut.

De senaste rapporterna från FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC med aktuella sammanställningar av forskningsläget är skrämmande läsning och behöver tas på största allvar. Användningen av fossila energikällor behöver upphöra.

Energihushållning och större energieffektivitet är de bästa alternativen men det räcker inte och därför har ytterligare elektrifiering en viktig roll.

Vindkraften är den källa till elenergi som elproducenterna runt om i världen idag föredrar på grund av de relativt låga kostnaderna och att utbyggnad av nya vindkraftverk går förhållandevis snabbt. Liksom alla energikällor medför också vindkraften nackdelar och till vindkraftens problem hör lokala störningar.

Var vindkraftverken placeras är därför av största vikt för att ge så små störningar som möjligt på miljö och för boende och besökare. Kommunerna har en mycket stor roll att spela i detta sammanhang genom att styra var vindkraftverk kan placeras.

Miljöpartiet de gröna i Ludvika yrkar:

  • att Ludvikas vindkraftsplan ska uppdateras för att peka ut fler områden som är lämpliga och möjliga för vindkraft
  • att arbetet med planen sker med inkludering av medborgarna i processen genom samråd och dialog.

Aron Knifström
Miljöpartiet de gröna i Ludvika

Relaterade nyheter

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter