Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Karin Svensson Smith (ordinarie)
Axel Hallberg (ordinarie)
Yanira Difonis (ordinarie)
Ulf Nymark (ordinarie)
Lars Wirtén (ordinarie)
Ewa Björnberg (ordinarie)
Peter Bergwall (ersättare)
Elsa Christersson (ersättare)
Jean Niyongabo (ersättare)

Kommunstyrelsen

Karin Svensson Smith (ledamot)
Klas Sivén (ersättare)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Karin Svensson Smith (ledamot)

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Karin Svensson Smith (ledamot)

Nämnder

Barn- och skolnämnden

Emma Fager Malmström (ledamot)
Jens Gynnerstedt (ersättare)

Byggnadsnämnden

Ulf Nymark (ledamot)
Christina Sjöström (ersättare)

Kommunrevisionen

Birgitta Kuylenstierna Nadel (ledamot)

Kultur- och fritidsnämnden

Peter Bergwall (ledamot)
Elsa Christersson (ersättare)

Miljönämnden

Ewa Björnberg (ledamot)
Jean Niyongabo (ersättare)

Renhållningsstyrelsen

Ulf Nymark (andre vice ordförande)
Emma Sjöberg (ersättare)

Servicenämnden

Johan Lambreus Mattsson (ledamot)
Tobias Ekholm (ersättare)

Socialnämnden

Teresia Ställborn (ledamot)
Johan Nilsson (ersättare)

Tekniska nämnden

Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)
Shahad Lund (ersättare)

Utbildningsnämnden

Klas Sivén (ledamot)
Ulrika White (ersättare)

Valnämnden

Johan Nilsson (ledamot)
Helena Heintz (ersättare)

Vård- och omsorgsnämnden

Anette Mårtensson (ledamot)
Lars Wirtén (ersättare)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: