Förtroendevalda

Lyssna

Kommunfullmäktige

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

 

Nämnder

Barn- och skolnämnden

Byggnadsnämnden

Kommunrevisionen

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden 

Renhållningsstyrelsen

Servicenämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: