Förtroendevalda

Lyssna

Kommunfullmäktige

Karin Svensson Smith (ordinarie)
Axel Hallberg (ordinarie)
Yanira Difonis (ordinarie)
Ulf Nymark (ordinarie)
Sofie Lemontzis (ordinarie)
Lars Wirtén (ordinarie)
Ewa Björnberg (ersättare)
Peter Bergwall (ersättare)
Tobias Ekholm (ersättare)

Kommunstyrelsen

Karin Svensson Smith (ledamot)
Axel Hallberg (ersättare)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Karin Svensson Smith (ledamot)

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Karin Svensson Smith (ledamot)

Nämnder

Barn- och skolnämnden

Yanira Difonis (ledamot)
Jens Gynnerstedt (ersättare)

Byggnadsnämnden

Axel Hallberg (ledamot)
Christina Sjöström (ersättare)

Kommunrevisionen

Birgitta Kuylenstierna Nadel (ledamot)

Kultur- och fritidsnämnden

Peter Bergwall (ledamot)
Elsa Christersson (ersättare)

Miljönämnden

Ewa Björnberg (ledamot)
Jean Niyongabo (ersättare)

Renhållningsstyrelsen

Ulf Nymark (andre vice ordförande)
Lisa Pedersen (ersättare)

Servicenämnden

Johan Lambreus Mattsson (ledamot)
Tobias Ekholm (ersättare)

Socialnämnden

Sofie Lemontzis (ledamot)
Jesper Nyberg (ersättare)

Tekniska nämnden

Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)
Shahad Lund (ersättare)

Utbildningsnämnden

Helena Heintz (ledamot)
Julius Eberhard (ersättare)

Valnämnden

Johan Nilsson (ledamot)
Amanda Lindblad (ersättare)

Vård- och omsorgsnämnden

Anette Mårtensson (ledamot)
Lars Wirtén (ersättare)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: