Våra frågor A-Ö i Lund

Lundakartan – 13 prioriterade förslag för 2022-2026

Lundakartan – 13 prioriterade förslag för 2022-2026

Lund är en fantastisk kommun på många sätt och vis. Men vi kan bli bättre. Vi kan mer. Miljöpartiets Lund är en grön och medmänsklig kommun att leva, arbeta, studera och trivas i. Vårt samhälle står inför stora omställningar. Ju längre vi väntar med att ställa om, desto svårare blir det. Därför måste klimatomställningen ske här och nu.

När vi genomför klimatomställningen ska vi samtidigt bygga ett rättvist samhälle. Miljöpartiet vill öka jämlikheten. I Lund vill vi satsa mer på en mer jämlik skola genom att anställa fler och därmed minska barngrupperna och klasserna. Grunden till ett rättvist samhälle läggs i skolan.

Vi vill göra Lunds stadskärna bilfri. Det ger en levande stad med plats för grönska, handel, uteserveringar och cyklar istället för bilvägar. Med mer grönska i staden är vi bättre rustade för värmeböljor och skyfall.

Mer om vår politik

Valmanifest – Våra prioriterade frågor för 2022-2026
Lokalt politiskt program – Hela vår lokala politik för 2022-2026

Miljöpartiet i Lund får saker att hända

Trots rollen som oppositionsparti gör Miljöpartiet skillnad för Lund. Genom motioner och budgetförslag har vi också visat hur en grön politik för Lund skulle se ut.

Gröna framgångar
Motioner (förslag till kommunfullmäktige)
Vårt budgetförslag