Åtgärder för en levande stadskärna

För Lunds kommun är det av ett stort värde att lokala caféer, restauranger och butiker klarar sig igenom krisen och inte tvingas stänga. För att stötta näringsidkare som tappat intäkter till följd av Covid 19 föreslår Miljöpartiet att Lunds kommun genomför följande åtgärder:

- Utdelning av en förtida “julklapp” i form av Lund Citys presentkort till Lunds kommuns anställda. Ett sommarpresentkort till anställda i Lunds kommun kan vara en uppmuntran för den personal vars arbete är avgörande för att kommunens verksamheter ska fungera väl. Gåvor upp till 450 kr per anställd är skattefria, och kommunens initiativ kan inspirera andra arbetsgivare som inte själva är drabbade att göra detsamma. Presentkortet ska vara giltigt i två månader och mottagarna bör uppmanas att använda dem skyndsamt.

- Kommunens Citysamordnare bör få i uppdrag att i samarbete med tekniska förvaltningen och Handelsföreningen skapa en lundensisk variant av det internationella fenomenet öppna gator. Runt om i världen finns städer som öppnar upp gator för att det ska bli lättare för näringsidkare att ställa ut bord för försäljning och servering. Att vidga trottoarer och cykelbanor är också lämpligt för att stimulera till hälsosam rörlighet. Stay Healthy Streets kallas detta i Seattle. I Milano används uttrycket Strade Aperte om en ambitiös åtgärdsplan för att minska biltrafiken. 35 kilometer av Milanos gator ska ge utrymme åt fotgängare och cyklister. För Oakland i Kalifornien rör det sig om 10 % av gatunätet där biltillgängligheten ska begränsas för att skapa säkra korridorer för dem som vill färdas till fots eller med cykel utan att riskera Covid 19-smitta. Mer information finns på #POSTCOVIDCITY.

- En modern fungerande lösning för Lunds evenemangskalender som kan användas på många olika hemsidor, och andra ställen där det är relevant bör skyndsamt tas fram i syfte att på ett enhetligt sätt presentera vad som händer i Lund. I staden är det ett myller av spännande events, men Lunds kommuns evenemangskalender har inte fungerat på närmare två år. Nuvarande tillfälliga lösning är inte användbar för någon annan än Lund.se. Vinter- och SommarLund, all kultur och andra aktiviteter som bidrar till att människor vill vara i stadskärnan kan öka omsättningen för butiker, matställen och caféer.

- Upplevelsen av att det är svårt att parkera i centrum avskräcker en del från att besöka city, samtidigt som statistik från tekniska förvaltningen och Lunds parkeringsbolag visar att det finns gott om lediga parkeringsplatser. Därför bör skyltar och andra metoder bättre vägleda bilburna besökare till Lund citys lediga parkeringsplatser i P-husen Färgaren, Lunds C och Svane. Samtidigt bör kommunens ansträngningar för att tillskapa fler säkra cykelparkeringar öka.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: