Bilda en ny allians för klimatet

Den forna Alliansen har passerat sitt bäst-före-datum. Men det går att bygga en ny allians – en allians för klimatet. Det skriver idag Ola Persson och Cecilia Emanuelsson från Miljöpartiet Lund på Göteborgspostens debattsida. Här publicerar vi debattartikeln i sin helhet.

Riksdagsvalet 2018 är inte avslutat - valresultatet kräver förhandling. Bra det. För just på själva valdagen den 9:e september passerades möjligheten att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-grader, enligt forskningsinstitutet MCC (https://www.mcc-berlin.net). Det går fort - enligt Parisavtalet 2015 skulle den globala temperaturökningen hållas under 2 grader, helst under 1,5 grader.  

‘Varför syns inte de stora frågorna om en hållbar framtid mer i valrörelsen? Trots att enligt SOM-institutets undersökning från april 2018 svenskarna oroar sig mer för klimatet än för allt annat som hotar vår tillvaro’, så skrev nio forskare i DN (13/7). ‘Misslyckas dagens politiker med att bromsa utvecklingen riskeras respekten för demokratin i Sverige’. - Varför gjorde ni så lite? Det kan blir våra barnbarns fråga. Forskarna föreslog viktiga förstärkningar av miljölagstiftningen. En ny grundlagsregel, en skärpning av klimatlagen och att klimatmålen tydliggörs och preciseras, både i miljöbalken och i plan- och bygglagen. Betydelsen av en blocköverskridande överenskommelse om skärpta miljölagar betonades, och möjlighet att ställa beslutsfattarna till svars för en eventuell framtida klimatkatastrof.

 ‘Mitt i prick’ twittrade Johan Rockström (15/7), en av världens mest erkända vetenskapsmän vad gäller global hållbarhet, tidigare chef för Stockholm Resilience Center och tillträdande chef för världens ledande klimatforskningscenter, Potsdam Institute for Climate Impact Research: ‘Starkare lagstiftning nödvändigt för att lyckas bli fossilfria inom 25 år’.

Hur kan en miljölagstiftning då skärpas? Miljöpartiet har, trots det låga valresultatet på 4.4 procent  som vi idag hör en del beklaga (för sent) och utan särskilt stor massmedial uppmärksamhet,  under fyra år i regering genomdrivt historiskt betydelsefulla resultat. Blocköverskridande överenskommelser är, precis som forskarna skrev, av avgörande betydelse. Men de uppkommer inte ur ett vakuum, det behövs en motor, en drivkraft. Och en motor kan mycket väl utgöra bara 4,4 procent av volymen i ett fordon. Den rödgröna regeringen har lyckats åstadkomma blocköverskridande majoritetsbeslut och Sveriges klimatpolitik uppmärksammats som en förebild. Men nu måste klimatarbetet växlas upp om klimatmålen ska nås.

Nu är det upp till bevis, Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L). I valrörelsen stod ni starka i er försäkran att inte göra er beroende av SD, partiet som lockade 17,5 procent. Som ville ge en käftsmäll åt etablissemanget men samtidigt gav sin röst åt ett parti präglat av rasistiska rötter och en kall och hård människosyn, och som totalt saknar insikt om det verkliga hot mot mänskligheten som klimatförändringarna utgör och om de insatser som pågår för klimatet och miljön. Som universitet och högskolor, forskningsråd, ingenjörsutbildningar och företag jobbat intensivt med i flera år. I eftervals-diskussionerna är det upp till bevis. Klimatmålen vill minst 82,5 procent av väljarna - och alla de som ännu inte har rösträtt -  att politikerna ska nå. Det är politiska beslut som nu måste leda framåt.

Den forna alliansen har passerat sitt bäst-före datum. Men nu går det att bygga en ny  allians, en allians för klimatet! I oberoende utvärderingar, från t ex facktidskrifter som Dagens Industri och Aktuell hållbarhet (https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-vill-politikerna-losa-hallbarhetsutmaningarna/) och miljöorganisationerna (https://www.naturskyddsforeningen.se/val) hamnar MP i topp. Längst ner i granskningarnas listor ligger M,  KD och SD.

Däremot fick C lika höga poäng som MP när effekten av föreslagna åtgärder poängsattes av expertis på respektive område i Aktuell hållbarhets ranking, och L fick, i Naturskyddsföreningens ranking, höga betyg för sina uppställda löftena inför valet 2018 (om än med påpekandet  att L hitintills inte verkat i enlighet med dessa löften). Till C och L vill vi nu säga - välkomna! Här är chansen! I en regering med S+MP+C+L och en allians för klimatet finns goda förutsättningar för er att verkligen genomföra era klimatförslag. Tidigare utvärderingar har visat att C inte fick något reellt genomslag för miljöfrågorna i den forna alliansens regering och klimatfrågans lösning förlorade åtta betydelsefulla år.  Men i en regering med S+MP+C+L kan olika förslag för att nå klimatmålen jämföras och de bästa väljas ut för genomförande och beslut. Som biologer och naturälskare vet uppkommer det ett särskilt rikt liv där sött och salt vatten blandas (den s.k. estuarie-effekten). Det går t ex att kraftigt sänka skatten för företagen samtidigt med en kraftig höjning av miljöskatterna.

Vår förhoppning är att det nu pågående klimat-arbetet i Sveriges regering inte ska avbrytas. Om ni liberala partier verkligen vill ta ansvar är ni välkomna i ett breddat regeringsunderlag! Vi kan alltså fortsätta släppa ut växthusgaser i mellan åtta och 23 år till innan vi också passerar gränsen för två grader. Det passar bra med uppkavlade ärmar Jan Björklund, och Annie Lööf - du kan ju bli statsminister!

Ola Persson, Cecilia Emanuelsson (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: