Bostadspolitik och klimat

Bostadspolitik och klimat

Eftersom bostadsbyggnation har en mycket stor klimatpåverkan borde hus som redan finns användas mer effektivt i stället för att låta nyproduktion av bostäder vara enda metoden för att motverka bostadsbrist.
Bristen på bostäder kan aldrig byggas bort eftersom bristen framför allt gäller billiga bostäder och nyproduktion är dyrt. Ett sätt att tillgodose bostadsbehov är att underlätta för flyttkedjor. När det skapas projekt som är attraktiva för äldre, gärna i närheten av där de bor i dag och nära ett lokalt centrum med bra service, skapas långa flyttkedjor med positiva effekter för alla. När människor över 55 år flyttar lämnar de ofta en större lägenhet eller villa som blir tillgänglig för exempelvis en småbarnsfamilj, som i sin tur kanske lämnar en mindre lägenhet där en ung person kan flytta in. Även om staten genom ändrade beskattningsregler har störst möjlighet att påskynda flyttkedjor kan kommunen hjälpa till med bostadsmatchning/förmedling för äldre och flytthjälp. Ett dåligt utnyttjat bostadsbestånd får konsekvenser för såväl arbetsmarknad som den regionala tillväxt och de individer som inte har möjlighet att bo i enlighet med sin livsfas.
Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till cirka tio procent enligt Ingenjörsvetenskapsakademin IVA som inom projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 2020 har tagit fram en rapport där ett 40-tal aktörer från akademi, näringsliv, kommuner, myndigheter, finansiell sektor och civilsamhälle har bidragit. Den största resurseffektiviseringen i bygg- och fastighetsbranschen kan ske genom att befintliga fastigheter utnyttjas bättre. På uppdrag av regeringen har Boverket 2020 utrett förutsättningarna för omvandling av lokaler till bostäder. Många arbetsgivare överväger att mer permanent använda sig av distans- och hemarbete i sina verksamheter även efter att Covid 19-restriktionerna har upphört. E-handelns har fått en rejäl skjuts under Covid 19-tiden med stora effekter för detaljhandeln. Därför behövs initiativ för att skapa bostäder i fastigheter som tidigare använts för handel eller som arbetsplatser. I ett bostadshus kan det vara aktuellt att inreda lokaler som inte tidigare har använts som bostäder. Det kan gälla butikslokaler, lager, tvättstugor och vindsförråd eller när kontorshus omvandlas till bostäder. För att vara seriös i klimatpolitiken bör nybyggnation vara en tredjehandsstrategi som används först när andra sätt att tillgodose bostadsbehov inte leder till ett önskvärt resultat.

Karin Svensson Smith och Shahad Lund
Publicerad i Dagens Samhälle den 27 maj 2021

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter