Budgetförslag med fokus på klimat, miljö, jämställdhet, barn och unga

Budgetförslag med fokus på klimat, miljö, jämställdhet, barn och unga

För oss i Miljöpartiet är det viktigt att investera i framtiden. I vår budget satsar vi på klimat, miljö, jämställdhet, barn och unga. Miljöpartiet presenterar ett grönt förslag till Lunds kommuns budget för 2021. Vi investerar i vår framtid. Vi bygger ett hållbart Lund!
För Miljöpartiet är det viktigt att investera i framtiden. Vid årsskiftet 2020/2021 kommer en stor framtidsinvestering att ge utdelning. Då rullar spårvagnstrafiken igång och ger möjlighet till attraktiva kollektivtrafikresor. Lunds kommun blir den första stad i Sverige på 100 år som etablerar spårvagnstrafik utan att ha haft det förut. Därmed blir kommunen en del av den renässans för spårvagnstrafik som många städer i bland annat Frankrike, Spanien och Tyskland har fått uppleva de senaste årtiondena. Särskilt kombinationen av medeltida stadskärna, spårvagnstrafik, utomhusservering och torg har visat sig vara en god kombination för städer där invånarna trivs och som lockar besökare utifrån.

Miljöpartiets budget satsar på klimat, miljö, barn och unga. I budgeten avsätts medel för att gå från idé till handling och inrätta naturreservatet i Höjeådalen och att hantera det faktum att det råder ett globalt klimatnödläge. Här ryms också miljösatsningar som innefattar bland annat aktiv hasttighetsdämpning, biogastankställen i byarna och plantering av fler träd i staden för att ge svalka, skugga och översvämningsskydd.

I det här budgetförslaget läggs stor vikt vid satsningar på barn och unga. Satsningar för att främja barns psykiska hälsa och på att anställa fler i för- och grundskolan för att ge mindre klasser och förskolegrupper för våra barns, våra ungas och personalsen bästa. Nya riktade satsningar på öppen kulturverksamhet och återöppning av Bostället för våra ungas bästa. Fler barn ska cykla eller gå till skolan, och bilfria zoner ska gör det säkert.

Som ett led i jämställdhetsarbetet läggs i den här budgeten ytterligare medel på att skapa bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen genom att helt avveckla de delade turerna inom den här mandatperioden.

Miljöpartiet investerar i framtiden. Så byggs ett hållbart Lund.

Här kan du läsa budgetförslaget i sin helhet.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter